ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพข่าว - ประชาสัมพันธ์
สัมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวงโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

เมื่อวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2561 อ.เพ็ญพรรณ์ สร้อยสุวรรณ และ อ.อัมพร คำอ้ายปวน ตัวแทนครูระดับปฐมวัยเข้าร่วมสัมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เพื่อรักษาสภาพในการเตรียมความพร้อมรับตราพระราชทาน ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

(ภาพ:อัมพร / ข่าว: อ.จินตภาส์)

โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 2561,10:25   อ่าน 58 ครั้ง