ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพข่าว - ประชาสัมพันธ์
การอบรมพัฒนาการเรียนรู้ และบทบาทครูปฐมวัยในยุค Thailand 4.0

เมื่อวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2561 ดร.สุรภี วงค์ไพบูลย์ ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ และตัวแทยคณะครูระดับปฐมวัยเข้าร่วมอบรมการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ และบทบาทครูปฐมวัยในยุค Thailand 4.0 โดย อ.พรพิไล เลิศวิชา เป็นวิทยาการในการอบรมครูในครั้งนี้ ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

(ภาพ//ข่าว: อ.จินตภาส์)

โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 2561,10:26   อ่าน 89 ครั้ง