ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพข่าว - ประชาสัมพันธ์
รีทรีตคณะครู และบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนวิชชานารีได้จัดกิจกรรมรีทรีตคณะครู และบุคลากร โรงเรียนวิชชานารี ประจำปีการศึกษา 2561 ในหัวข้อ "คนต้นเรือนของพระเจ้า" (ลูกา 12:41 - 48) ในวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม อาคารอำนวยการ โรงเรียนวิชชานารี โดยมี ศจ.ยุหนะ จะสี และ ศจ.ชัชวาล ขัดสีใส เป็นวิทยากร

(ภาพ//ข่าว : อ.พิมพ์พิไล คนไว)

โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 2561,15:38   อ่าน 88 ครั้ง