ภาพข่าว - ประชาสัมพันธ์
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการศึกษาฐานสมรรถนะ (Competency – Based Education : CBE)

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 อ.อัมพรรัตน์ วงศ์สรรเสริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และ อ.ณัฐพัชร์ สุวรรณมงคล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาฐานสมรรถนะ (Competency – Based Education : CBE) เพื่อสร้างความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมการจัดทำหลักสูตรฐานสมรรถนะ ณ ห้องประชุมพระบาท 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 2565,11:11   อ่าน 12 ครั้ง