ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพข่าว - ประชาสัมพันธ์
ตรวจประเมินผลการดำเนินงานสถานรับเลี้ยงเด็กวิชชานารีเนอสเซอรี่

ดร.สุรภี วงค์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิชชานารี คณะผู้บริหารและครูระดับปฐมวัยโรงเรียนวิชชานารี  ร่วมต้อนรับคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนจังหวัดลำปาง  จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง  เข้าตรวจเยี่ยม ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานสถานรับเลี้ยงเด็กวิชชานารีเนอสเซอรี่ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560   

( อ.สิริโสภา อ. จินตภาส์ ภาพ และข่าว)

โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 2560,10:40   อ่าน 196 ครั้ง