ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพข่าว - ประชาสัมพันธ์
ประชุมเชิงปฏิบัติการ “วิพากษ์แผนพัฒนา 5 ปี วิชชานารี”

โรงเรียนวิชชานารีจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ วิพากษ์แผนพัฒนา 5 ปี วิชชานารี โดยมีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนฯ กรรมการบริหารภายในฯ ประธานชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวิชชานารี ตัวแทนครูเก่า ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน ตัวแทนนักเรียน ตัวแทนศิษย์เก่าและผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีเป้าหมายในอนาคต 5 ปี ในด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านผู้เรียน ด้านครู บุคลากร และด้านบริหารจัดการและสภาพแวดล้อม   โดยมีผู้ปกครองเกรียง  ฐิติจำเริญพร ประธานกรรมการบริหารฯและผู้แทนผู้รับใบอนุญาต กล่าวสรุปในช่วงท้าย  ณ ห้องประชุมอำนวยการ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 .

(อ.พินรัฐ  สายสี ถ่ายภาพ / ข่าว )

โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 2560,08:46   อ่าน 187 ครั้ง