ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพข่าว - ประชาสัมพันธ์
เจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ เครือข่ายสถานศึกษาเอกชน จ.ลำปาง ระดับปฐมวัย

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560  โรงเรียนวิชชานารีได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ เครือข่ายสถานศึกษาเอกชนจังหวัดลำปาง ระดับปฐมวัย คณะครูระดับปฐมวัยได้นำนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการในครั้งนี้ ได้แก่  กิจกรรมการปั้นดินน้ำมัน กิจกรรมการฉีก ตัด ปะภาพ และได้รับรางวัล ดังนี้

1. กิจกรรมการปั้นดินน้ำมัน หัวข้อ ธรรมชาติแสนสวย ได้รับรางวัลระดับ  เหรียญทอง

2. กิจกรรมการฉีก ตัด ปะ หัวข้อ ชุมชนของเรา  ได้รับรางวัล ระดับ  เหรียญเงิน 

(  อ.จินตภาส์ และ อ.สิริโสภา ภาพ/ข่าว )


โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 2560,00:00   อ่าน 211 ครั้ง