ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพข่าว - ประชาสัมพันธ์
ศึกษาดูงานโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ และโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

วันที่ 25 สิงหาคม 2560 อ.วันเพ็ญ นำทาน ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการและ อ.อำนวย กิ่งก้ำ รองผู้ช่วยฝ่ายกิจการนักเรียน ร่วมคณะผู้บริหาร ครู สมาคมสถานศึกษาเอกชน จังหวัดลำปาง จำนวน 41 คน นำโดยภารดาเกรียงศักดิ์ มายอด ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญซึ่งเป็นนายกสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดลำปาง ได้เยี่ยมชม โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษและ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เพื่อศึกษาดูงานด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอน และกิจการนักเรียนของโรงเรียน ฝ่ายบริหารและคณะครูของทั้ง 2 โรงเรียนได้ให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกเป็นอย่างดี

(ภาพ//ข่าว : อ.วันเพ็ญ นำทาน)

โพสเมื่อ : 04 ก.ย. 2560,08:42   อ่าน 210 ครั้ง