ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพข่าว - ประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดี ดร.สุรภี วงค์ไพบูลย์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ

ขอแสดงความยินดี ดร.สุรภี  วงค์ไพบูลย์  ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการโรงเรียนวิชชานารี ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 06 ต.ค. 2560,00:00   อ่าน 207 ครั้ง