ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพข่าว - ประชาสัมพันธ์
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนแบบคริสเตียนมอนเตสซอรี่และการผลิตสื่อระดับปฐมวัย

คณะครูระดับปฐมวัยตั้งแต่ระดับชั้นเนอสเซอรี่ – ชั้นอนุบาล 3  เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ                   เรื่อง “ การจัดการเรียนการสอนแบบคริสเตียนมอนเตสซอรี่และการผลิตสื่อ ”โดย นางนิติยา ขาวฟอง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลคริสเตียนสันกอง เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่คณะครูในครั้งนี้  เพื่อให้คณะครูได้นำเทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่  การผลิตและการใช้สื่อการสอน นำไปจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนในระดับชั้นปฐมวัยต่อไป ตั้งแต่วันที่ 16 – 18 ตุลาคม 2560 ณ โรงเรียนอนุบาลคริสเตียนสันกอง จังหวัดเชียงราย  

( อ.วิยะดา  อ.จินตภาส์ ภาพ/ข่าว )

โพสเมื่อ : 24 ต.ค. 2560,00:00   อ่าน 167 ครั้ง