ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพข่าว - ประชาสัมพันธ์
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

ประธานชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวิชชานารี คุณยุพิน ศิริพันธุ์ และคณะกรรมการบริหารชมรมฯมีส่วนร่วมในการมอบดอกดาวเรืองเพื่อปลูกตกแต่งในบริเวณโรงเรียนด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ   โรงเรียนวิชชานารีขอขอบคุณคณะกรรมการชมรมฯทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

(ภาพ//ข่าว : อ.ปริศนา  ปัญญาสอน)

โพสเมื่อ : 25 ต.ค. 2560,12:20   อ่าน 167 ครั้ง