ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพข่าว - ประชาสัมพันธ์
อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้และเทคนิคการสอนตามแนวคิด Brain - Based Learning

ฝ่ายวิชาการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้และเทคนิคการสอนตามแนวคิด Brain - Based Learning (BBL)” ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ระหว่าง วันที่ 18-19 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมอำนวยการโรงเรียนวิชชานารี โดยมี อ.พรพิไล เลิศวิชาและทีมงานเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้

(ภาพ//ข่าว : อ.วันเพ็ญ  นำทาน)

โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 2560,14:55   อ่าน 168 ครั้ง