ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพข่าว - ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนประจำปี 2560

ตัวแทนฝ่ายบริหารและฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนวิชชานารี ได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โรงเรียนประจำปี 2560 โดยได้ประชาสัมพันธ์ศูนย์เด็กเล็กต่างๆ ดังนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงม่อนกระทิง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุรศักดิ์มนตรี สถานรับเลี้ยงเด็กโอมิกา ศูนย์เด็กเล็กทุ่งฝาย ศูนย์เด็กเล็กบ้านสามัคคี  ศูนย์เลี้ยงเด็กบ้านเสด็จ สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านครูอ้อม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยฮี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหม้อ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับหมาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว เมื่อวันที่ 24,25และ 27 ตุลาคม 2560

(ภาพ//ข่าว : อ.ปริศนา  ปัญญาสอน)

โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 2560,00:00   อ่าน 189 ครั้ง