ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพข่าว - ประชาสัมพันธ์
ศิษย์เก่าโรงเรียนวิชชานารีรุ่น 2505 มาเยี่ยมเยือน พร้อมกับมอบเงินสนับสนุนโรงเรียน

 คุณกรรณิการ์ สงวนชื่อ และเพื่อนๆ ศิษย์เก่าโรงเรียนวิชชานารีรุ่น 2505   จำนวน10 คนได้มาเยี่ยมเยือนโรงเรียน และมอบเงินสนับสนุนโครงการจัดทำห้องสมุดนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 70,000บาท และโครงการปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนจำนวน 30,000 บาท รวมเป็นเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยมี ดร.สุรภีวงค์ไพบูลย์ ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการโรงเรียนวิชชานารี เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนวิชชานารี

ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง และขอพระเจ้าได้โปรดอวยพระพรทุกท่านให้มีสุขภาพแข็งแรง มีความสุข และกลับมาเยี่ยมเยือนโรงเรียนในโอกาสต่อไป

โพสเมื่อ : 06 พ.ย. 2560,15:30   อ่าน 193 ครั้ง