ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพข่าว - ประชาสัมพันธ์
พิธีวางศิลารากสนามเด็กเล่น BBL โรงเรียนวิชชานารี

ศจ.ดร.ทินกร ศิริธวนากุล กรรมการบริหารโรงเรียนวิชชานารี ประกอบพิธีวางศิลาราก สนามเด็กเล่น BBL โรงเรียนวิชชานารี พร้อมด้วย ดร.สุรภี วงค์ไพบูลย์ ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายบริหาร ตัวแทนคณะครู ตัวแทนคณะกรรมการชมรมผู้ปกครองและครูฯคุณยุพิน ศิริพันธ์,ผู้ปกครองอรุณี นามวงศ์การและผู้รับเหมา ซึ่งการจัดทำสนามเด็กเล่น BBL มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสนามเด็กเล่น BBL ให้นักเรียนชั้นปฐมวัยถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ ส่งเสริมให้เด็กได้เล่นออกกำลังกายควบคู่กับการเรียนรู้ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 ณ สนามเด็กเล่นบริเวณอาคารเรียนปฐมวัย

(ข่าว: อ.ปริศนา  ปัญญาสอน)

โพสเมื่อ : 04 ม.ค. 2561,08:00   อ่าน 106 ครั้ง