ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพข่าว - ประชาสัมพันธ์
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดนิทรรศการ โรงเรียนเครือข่ายสุขภาวะฯจังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2560 อ.วันเพ็ญ นำทาน อ.นิศาชล เลิศบุณยสิทธิ์ และอ.สิริโสภา โสภา นำโครงการสุขภาวะฯของโรงเรียนวิชชานารี ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมจัดนิทรรศการ แสดงผลงานร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายสุขภาวะฯจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุม โอฬารโรจน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

(ภาพ//ข่าว : อ.วันเพ็ญ นำทาน)

โพสเมื่อ : 04 ม.ค. 2561,00:00   อ่าน 116 ครั้ง