ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพข่าว - ประชาสัมพันธ์
อบรมการจัดการเรียนรู้และเทคนิคการสอนตามแนวคิด BBL

อ.อัมพรรัตน์ วงศ์สรรเสริญ รองผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และคณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษา ได้เข้าร่วมอบรมการจัดการเรียนรู้และเทคนิคการสอนตามแนวคิด Brain-based Learning (BBL)ใ นวันที่ 20 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่
(ภาพ/ข่าว อ.สิริโสภา   โสภา)

โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 2561,14:05   อ่าน 120 ครั้ง