ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพข่าว - ประชาสัมพันธ์
ตรวจประเมินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

ดร.สุรภี  วงค์ไพบูลย์ ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการโรงเรียนวิชชานารี คณะกรรมการบริหารภายในทุกคน หัวหน้ามาตรฐานและรองหัวหน้ามาตรฐานที่1 และ3  ได้รับการตรวจประเมินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 จากคณะกรรมการโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 22 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมอำนวยการโรงเรียนวิชชานารี

(ภาพ/ข่าว อ.สิริโสภา   โสภา)


 

โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 2561,00:00   อ่าน 117 ครั้ง