ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพข่าว - ประชาสัมพันธ์
วันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนวิชชานารี นำโดย ดร.สุรภี วงค์ไพบูลย์ ผู้จัดการ ผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ โดยมี
               - อ. ชนิดา บุญญเขตรโกศล เข้ารับรางวัลเข็มเพชรและโล่ อายุงาน 40 ปีขึ้นไป
               - ด.ญ.บุญจิรา ไชยเป็ง นักเรียนชั้น ป.6/2 เข้าร่วมการแข่งขันเล่านิทาน Story Telling โดยมี อ.วรรณพร อาดย่อแฮ เป็นผู้ฝึกสอน
               - น.ส.สุดารัตน์ วงค์ชัย  น.ส. รัชเขตต์  ยี่ตัน และนางสาวโชติกา สุตาลังกา  นักเรียนชั้น ม.6  เข้าร่วมแข่งขันอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์ โดยมี อ.สินีนาถ สิทธินนท์  เป็นผู้ฝึกสอน

โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2561,00:00   อ่าน 135 ครั้ง