ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพข่าว - ประชาสัมพันธ์
ร่วมนำเสนอผลงาน โครงงาน “Muskmelon Sticks” จากค่ายบูรณการ STEM กับภูมิปัญญาท้องถิ่น

วันศุกร์  ที่  9 กุมภาพันธ์ 2561   โรงเรียนวิชชานารีได้เป็นตัวแทนร่วมนำเสนอผลงาน   โครงงาน “Muskmelon  Sticks” จากค่ายบูรณการ STEM กับภูมิปัญญาท้องถิ่น  จัดทำโดย นางสาวอินทิรา   จวนตัว และนางสาววชิราภรณ์  สุธรรมปวง โดยมีครูที่ปรึกษาคือ  อาจารย์ปาริชาติ   ขัตตรกูล   ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่  โดย สวทช.ภาคเหนือ จัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ สวทช.ภาคเหนือ ประจำปี 2561 โดยมี ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช. เป็นประธานเปิดงาน ภายใต้ชื่องาน นวัตกรรมเพื่อชุมชน สู่สังคมแห่งการแบ่งปันความรู้” 

โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 2561,00:00   อ่าน 125 ครั้ง