ข่าวประชาสัมพันธ์ภาพรวมของโรงเรียน
อบรมวิธีการสอนวงโยธวาทิตระดับพื้นฐาน และการใช้โปรแกรมทำภาพแปรขบวน Pyware (อ่าน 8) 08 ส.ค. 65
ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ด้านภาษาอังกฤษ การขับร้องประสานเสียงและการเรียนการสอน Coding (อ่าน 28) 25 ก.ค. 65
ประชุมสัมมนา การบริหารจัดการศึกษายุคใหม่ที่เพิ่มสมรรถนะผู้เรียนและการบริหารจัดการ การเงินเพื่อความอยู่รอดในยุควิถีใหม่ (อ่าน 43) 08 ก.ค. 65
ร่วมไว้อาลัยผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 50) 08 ก.ค. 65
ขอขอบคุณ คุณธันยชนก ทิพพสาร มอบโทรโข่งให้กับโรงเรียน (อ่าน 39) 06 ก.ค. 65
ประกาศโรงเรียนวิชชานารี เรื่องการเฝ้าระวังปัญหาที่เกิดจากการใช้กัญชาหรือกัญชงในนักเรียนโรงเรียนวิชชานารี (อ่าน 64) 30 มิ.ย. 65
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด (อ่าน 62) 27 มิ.ย. 65
กิจกรรมเดินรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย (อ่าน 50) 27 มิ.ย. 65
กิจกรรมเปิดกองลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 57) 27 มิ.ย. 65
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 123) 21 มิ.ย. 65
กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน (อ่าน 63) 08 มิ.ย. 65
โครงการฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี จราจร ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 67) 08 มิ.ย. 65
มอบทุนการศึกษาของชมรมผู้ปกครองและครูฯ (อ่าน 75) 24 พ.ค. 65
นมัสการพระเจ้าในวันระลึกโรงเรียนมูลนิธิฯ (อ่าน 84) 16 พ.ค. 65
กิจกรรมวันประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 96) 15 พ.ค. 65
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด 19 (อ่าน 76) 13 พ.ค. 65
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการศึกษาฐานสมรรถนะ (Competency – Based Education : CBE) (อ่าน 72) 13 พ.ค. 65
ข้อมูลโรงเรียน (อ่าน 30) 07 พ.ค. 65
ปรัชญา/วิสัยทัศน์ (อ่าน 107) 07 พ.ค. 65
พันธกิจ (อ่าน 90) 07 พ.ค. 65
ประเด็นยุทธศาสตร์ (อ่าน 87) 07 พ.ค. 65
ประวัติโรงเรียน (อ่าน 129) 07 พ.ค. 65
คณะกรรมการชมรมผู้ปกครอง (อ่าน 58) 07 พ.ค. 65
ประกาศผลประมูลร้านเช่าถ่ายเอกสารในโรงเรียนวิชชานารี (อ่าน 79) 06 พ.ค. 65
ประกาศผลประมูลผู้ประกอบการอาหารกลางวันนักเรียน (อ่าน 71) 06 พ.ค. 65
ร่วมนมัสการขอบพระคุณพระเจ้าเนื่องในโอกาสเกษียณอายุการทำงานของผู้ปกครอง ดร.สิรินันท์ ศรีวีระสกุล (อ่าน 79) 05 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1 (อ่าน 119) 03 พ.ค. 65
ประกาศเรื่อง ประมูลผู้ประกอบการอาหารกลางวันนักเรียน (อ่าน 81) 28 เม.ย. 65
ประกาศเรื่อง ประมูลร้านเช่าถ่ายเอกสารในโรงเรียน ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 66) 28 เม.ย. 65
ร่วมไว้อาลัยอดีตนายกสมาคมนักเรียนเก่าฯ (อ่าน 72) 27 เม.ย. 65
แจ้งปิดทำการเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ (อ่าน 89) 09 เม.ย. 65
นมัสการขอบคุณพระเจ้าเนื่องในวันมุทิตาจิตครูเกษียณอายุฯ (อ่าน 102) 07 เม.ย. 65
พิธีรับเกียรติบัตรผ่านเกณฑ์เตรียมความพร้อม (อ่าน 86) 07 เม.ย. 65
ติดป้ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน 2565 (อ่าน 115) 29 มี.ค. 65
พิธีจบหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 153) 11 มี.ค. 65
เปิดรับสมัครเรียน Summer Camp 2022 (อ่าน 163) 09 มี.ค. 65
กิจกรรมนำเสนอ Project นักเรียนชั้นอนุบาล 1 -มัธยมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 113) 08 มี.ค. 65
กิจกรรมเรียนรู้ "ตามคำสอน พ่อพอเพียง" (อ่าน 108) 08 มี.ค. 65
โรงเรียนวิชชานารีได้รับการประกันคุณภาพภายนอก ปี พ.ศ.2564 – 2568 (อ่าน 195) 14 ก.พ. 65
ด่วน!!! รับสมัครพนักงานขับรถ และอาคารสถานที่ 1 อัตรา (อ่าน 292) 08 ก.พ. 65