ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพข่าว - ประชาสัมพันธ์
รีทรีตคณะครู และบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 14) 15 พ.ค. 61
การอบรมพัฒนาการเรียนรู้ และบทบาทครูปฐมวัยในยุค Thailand 4.0 (อ่าน 12) 15 พ.ค. 61
สัมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวงโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ่าน 9) 15 พ.ค. 61
ระเบียบปฏิบัติของนักเรียนโรงเรียนวิชชานารี (อ่าน 46) 09 พ.ค. 61
ร่วมงานมุทิตาจิตดร.วีณา หาญใจ (อ่าน 30) 07 พ.ค. 61
รดน้ำดำหัวกรรมการบริหารโรงเรียนวิชชานารี (อ่าน 43) 27 เม.ย. 61
ร่วมไว้อาลัยคุณแม่ของ ผอ.นันทกร พรพิชญ์สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนกุญแจคริสเตียน (อ่าน 45) 27 เม.ย. 61
รดน้ำดำหัวขอพรปีใหม่ ดร.สุรภี พงค์ไพบูลย์ (อ่าน 41) 27 เม.ย. 61
รดน้ำ ขอพรครูเก่าวิชชานารี (อ่าน 37) 27 เม.ย. 61
เลือกนายกสมาคมนักเรียนเก่าวิชชานารี (อ่าน 30) 27 เม.ย. 61
อบรมเชิงปฏิบัติการ ครูคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (อ่าน 72) 05 เม.ย. 61
อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย (อ่าน 75) 05 เม.ย. 61
ร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนใส่ใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดลำปาง (อ่าน 62) 05 เม.ย. 61
ประชุมกรรมการบริหารโรงเรียนและประชุมภาคี 4 ฝ่าย (อ่าน 74) 05 เม.ย. 61
แสดงความยินดีกับ นายฐาปนา พยุหกฤษ ชั้น ม.5 ได้เป็นตัวแทนเยาวชนต้นแบบเก่งและดี (อ่าน 134) 27 มี.ค. 61
รับสมัครงาน (อ่าน 155) 20 มี.ค. 61
พิธีนมัสการพระเจ้าเนื่องในวันมุฑิตาจิตครูเกษียณอายุการทำงาน (อ่าน 96) 19 มี.ค. 61
ประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 (อ่าน 101) 19 มี.ค. 61
ยินดีต้อนรับผู้จัดการโรงเรียนสืบนทีธรรมเชียงใหม่ และผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ (อ่าน 92) 13 มี.ค. 61
นมัสการมอบถวายสนามเด็กเล่นพัฒนาสมอง (BBL) (อ่าน 86) 13 มี.ค. 61
เปิดรับสมัครเรียน Summer 2018 Day Camp (อ่าน 100) 07 มี.ค. 61
การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ สพป.ลป.เขต 1 (อ่าน 90) 06 มี.ค. 61
ร่วมงาน"วันนักข่าว" สมาคมผู้สื่อข่าวนครลำปาง (อ่าน 80) 06 มี.ค. 61
การอบรมเชิงปฎิบัติการ Thinking School (อ่าน 99) 27 ก.พ. 61
ประชุมชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวิชชานารี (อ่าน 103) 20 ก.พ. 61
ร่วมนำเสนอผลงาน โครงงาน “Muskmelon Sticks” จากค่ายบูรณการ STEM กับภูมิปัญญาท้องถิ่น (อ่าน 119) 13 ก.พ. 61
วันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ (อ่าน 132) 12 ก.พ. 61
รับโล่ งานวันศึกษาเอกชน(100ปี) ในโอกาสที่โรงเรียนครบรอบ 128 ปี (อ่าน 104) 12 ก.พ. 61
รางวัลเหรียญเงิน จากการแข่งขันสมาร์ทเบรนจินตคณิตชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 17 (อ่าน 91) 08 ก.พ. 61
อบรมการเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กปฐมวัย( 0 – 6 ปี) ของผู้เลี้ยงดูเด็กในสถานรับเลี้ยงเด็ก (อ่าน 83) 08 ก.พ. 61
การอบรมหลักสูตรการศึกษาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2560 (อ่าน 97) 08 ก.พ. 61
นมัสการพระเจ้าครบรอบ 130 ปี โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม (อ่าน 96) 29 ม.ค. 61
ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 625) 26 ม.ค. 61
ตรวจประเมินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 109) 23 ม.ค. 61
แสดงความยินดีกับผู้บริหารและคณะครู ดีเด่น วันการศึกษาเอกชน (อ่าน 125) 23 ม.ค. 61
อบรมการจัดการเรียนรู้และเทคนิคการสอนตามแนวคิด BBL (อ่าน 116) 23 ม.ค. 61
งานวันครู ครั้งที่ 62 “ ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา ” (อ่าน 137) 17 ม.ค. 61
บริจาคช่วยเหลือ และอธิษฐานเผื่อ คุณวนิดา ขันธิกุล ที่บ้านประสบอัคคีภัย (อ่าน 124) 15 ม.ค. 61
อบรมชิงปฏิบัติการยกผลสัมฤทธิ์ โรงเรียนเอกชน (อ่าน 126) 10 ม.ค. 61
ร่วมนมัสการพระเจ้า ในพิธีมอบถวายอาคารหอประชุม (อ่าน 135) 08 ม.ค. 61