ภาพข่าว - ประชาสัมพันธ์
ร่วมไว้อาลัยการล่วงหลับไปของคุณพ่อศรีลอย ปันสาละนันท์ (อ่าน 90) 17 ม.ค. 65
เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการภาษาไทย (อ่าน 121) 14 ม.ค. 65
ผู้บริหาร คณะครู และนักการทุกคน ตรวจหาเชื้อ COVID-19 ด้วยวิธี Antigen Test Kit (อ่าน 116) 07 ม.ค. 65
ร่วมไว้อาลัยคุณยายไพจิตร วงศ์ไพบูลย์ (อ่าน 115) 07 ม.ค. 65
ขอเชิญทุกท่านร่วมเดินย้อนรอยประวัติศาสตร์ เพื่อสุขภาพ 133 ปี ของโรงเรียน (อ่าน 114) 04 ม.ค. 65
ปรับการเรียนการสอน 4-7 มกราคม 2565 (หยุดเรียน On Site) (อ่าน 352) 04 ม.ค. 65
โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน (อ่าน 33) 27 ธ.ค. 64
ธนาคารออมสินสาขาสบตุ๋ย มอบเงินสนับสนุน (อ่าน 35) 22 ธ.ค. 64
อบรมหลักสูตร พัฒนาผู้นำทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัดมูลนิธิฯ (หลักสูตรที่ 1 CALLING PHASE) (อ่าน 56) 09 ธ.ค. 64
ผู้บริหาร คณะครู และนักการทุกคน ตรวจหาเชื้อ COVID-19 ด้วยวิธี Antigen Test Kit รอบสอง (อ่าน 47) 29 พ.ย. 64
นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมภาคเรียนที่ 2/2564 (อ่าน 57) 15 พ.ย. 64
เข้าร่วมโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน (อ่าน 64) 03 พ.ย. 64
ผู้บริหาร คณะครู และนักการทุกคน ตรวจหาเชื้อ COVID-19 ด้วยวิธี Antigen Test Kit (อ่าน 53) 03 พ.ย. 64
พิธีปิดโครงการ D.A.R.E. (อ่าน 57) 07 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนวิชชานารี​ เรื่อง​ ปรับการเรียนการสอน (อ่าน 98) 19 ก.ย. 64
Big Cleaning Day Vijjanari เตรียมพร้อมสำหรับนักเรียนทุกคน (อ่าน 54) 13 ก.ย. 64
โรงเรียนวิชชานารีจ่ายเงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาฯ (อ่าน 47) 10 ก.ย. 64
แจ้งการมารับเงิน โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาฯ (อ่าน 67) 06 ก.ย. 64
ชี้แจงและทำความเข้าใจถึงแนวทางปฏิบัติก่อนเปิดเรียนตามปกติ (On Site) (อ่าน 58) 03 ก.ย. 64
รับรางวัลชนะเลิศ ประกวดสื่อออนไลน์สร้างสรรค์ (อ่าน 40) 01 ก.ย. 64
ประกาศโรงเรียนวิชชานารี เรื่อง ขยายเวลาการปิดสถานศึกษา เนื่องการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับ เตรียมอนุบาล - ป.6 (อ่าน 50) 31 ส.ค. 64
ประกาศโรงเรียนวิชชานารี เรื่อง ขยายเวลาการปิดสถานศึกษา เนื่องการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับ ม.1 - ม.6 (อ่าน 34) 31 ส.ค. 64
ประกาศโรงเรียนวิชชานารี เรื่อง ขยายเวลาการปิดสถานศึกษา เนื่องการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (อ่าน 47) 20 ส.ค. 64
ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา (อ่าน 24) 14 ส.ค. 64
ประกาศโรงเรียนวิชชานารี เรื่อง ขยายเวลาการปิดสถานศึกษา เนื่องการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (อ่าน 38) 06 ส.ค. 64
ชี้แจงและทำความเข้าใจถึงแนวทางปฏิบัติในช่วงปิดเรียน กรณีพิเศษ (อ่าน 47) 06 ส.ค. 64
ประกาศโรงเรียนวิชชานารี เรื่อง ขยายเวลาการปิดสถานศึกษา เนื่องการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (อ่าน 52) 27 ก.ค. 64
ด่วน!!! รับสมัครเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (ชาย) และเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน (หญิง)1 อัตรา (อ่าน 42) 20 ก.ค. 64
การตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 53) 19 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียนวิชชานารี เรื่อง ขยายเวลาการปิดสถานศึกษา เนื่องการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (อ่าน 76) 16 ก.ค. 64
Big Cleaning Day Vijjanari (อ่าน 58) 15 ก.ค. 64
ร่วมไว้อาลัย (อ่าน 46) 15 ก.ค. 64
ปฏิทินปฏิบัติงาน 2564 (อ่าน 189) 14 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียนวิชชานารี เรื่อง ขยายเวลาการปิดสถานศึกษา เนื่องการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (อ่าน 67) 09 ก.ค. 64
จ่ายเงินอุดหนุนตามโครงการเรียนฟรีฯ (อ่าน 44) 07 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียนวิชชานารี เรื่อง ปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) (อ่าน 87) 04 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียนวิชชานารี เฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 (อ่าน 51) 03 ก.ค. 64
หน่วยงานศิษยาภิบาล สภาคริสตจักรในประเทศไทย มาเยี่ยมเยือนหนุนใจ (อ่าน 101) 30 มิ.ย. 64
มาตรการ​ การควบคุมการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดลำปาง (อ่าน 69) 27 มิ.ย. 64
ประชุมชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวิชชานารี (อ่าน 94) 24 มิ.ย. 64