ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพข่าว - ประชาสัมพันธ์
รับสมัครงาน (อ่าน 8) 20 มี.ค. 61
พิธีนมัสการพระเจ้าเนื่องในวันมุฑิตาจิตครูเกษียณอายุการทำงาน (อ่าน 18) 19 มี.ค. 61
ประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 (อ่าน 15) 19 มี.ค. 61
ยินดีต้อนรับผู้จัดการโรงเรียนสืบนทีธรรมเชียงใหม่ และผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ (อ่าน 35) 13 มี.ค. 61
นมัสการมอบถวายสนามเด็กเล่นพัฒนาสมอง (BBL) (อ่าน 40) 13 มี.ค. 61
เปิดรับสมัครเรียน Summer 2018 Day Camp (อ่าน 56) 07 มี.ค. 61
การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ สพป.ลป.เขต 1 (อ่าน 49) 06 มี.ค. 61
ร่วมงาน"วันนักข่าว" สมาคมผู้สื่อข่าวนครลำปาง (อ่าน 37) 06 มี.ค. 61
การอบรมเชิงปฎิบัติการ Thinking School (อ่าน 54) 27 ก.พ. 61
ประชุมชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวิชชานารี (อ่าน 59) 20 ก.พ. 61
ร่วมนำเสนอผลงาน โครงงาน “Muskmelon Sticks” จากค่ายบูรณการ STEM กับภูมิปัญญาท้องถิ่น (อ่าน 73) 13 ก.พ. 61
วันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ (อ่าน 79) 12 ก.พ. 61
รับโล่ งานวันศึกษาเอกชน(100ปี) ในโอกาสที่โรงเรียนครบรอบ 128 ปี (อ่าน 60) 12 ก.พ. 61
รางวัลเหรียญเงิน จากการแข่งขันสมาร์ทเบรนจินตคณิตชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 17 (อ่าน 51) 08 ก.พ. 61
อบรมการเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กปฐมวัย( 0 – 6 ปี) ของผู้เลี้ยงดูเด็กในสถานรับเลี้ยงเด็ก (อ่าน 41) 08 ก.พ. 61
การอบรมหลักสูตรการศึกษาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2560 (อ่าน 47) 08 ก.พ. 61
นมัสการพระเจ้าครบรอบ 130 ปี โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม (อ่าน 47) 29 ม.ค. 61
ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 334) 26 ม.ค. 61
ตรวจประเมินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 69) 23 ม.ค. 61
แสดงความยินดีกับผู้บริหารและคณะครู ดีเด่น วันการศึกษาเอกชน (อ่าน 78) 23 ม.ค. 61
อบรมการจัดการเรียนรู้และเทคนิคการสอนตามแนวคิด BBL (อ่าน 57) 23 ม.ค. 61
งานวันครู ครั้งที่ 62 “ ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา ” (อ่าน 82) 17 ม.ค. 61
บริจาคช่วยเหลือ และอธิษฐานเผื่อ คุณวนิดา ขันธิกุล ที่บ้านประสบอัคคีภัย (อ่าน 81) 15 ม.ค. 61
อบรมชิงปฏิบัติการยกผลสัมฤทธิ์ โรงเรียนเอกชน (อ่าน 77) 10 ม.ค. 61
ร่วมนมัสการพระเจ้า ในพิธีมอบถวายอาคารหอประชุม (อ่าน 89) 08 ม.ค. 61
ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยกับนายกิตอานันท์ เกตุวงค์ นักเรียนชั้น ม. 4 (อ่าน 96) 05 ม.ค. 61
งาน Cristmas Night 2017 (อ่าน 86) 05 ม.ค. 61
วันคริสต์มาสครู-บุคลากร ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 89) 04 ม.ค. 61
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดนิทรรศการ โรงเรียนเครือข่ายสุขภาวะฯจังหวัดลำปาง (อ่าน 67) 04 ม.ค. 61
พิธีวางศิลารากสนามเด็กเล่น BBL โรงเรียนวิชชานารี (อ่าน 63) 04 ม.ค. 61
คณะศิษย์เก่าวิชชานารี รุ่น 2509 มอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนโรงเรียน (อ่าน 119) 12 ธ.ค. 60
ร่วมนมัสการในโอกาสที่โรงเรียนสืบนทีธรรมครบรอบ70ปี (อ่าน 137) 20 พ.ย. 60
อบรมการจัดหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดประสบการณ์แบบมอนเตสซอรี่ (อ่าน 207) 13 พ.ย. 60
ขอเชิญร่วมงาน Christmas Night 2017 (อ่าน 158) 09 พ.ย. 60
ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยกับคุณตาของนายนครินทร์ ใจชื่น (อ่าน 154) 07 พ.ย. 60
ศิษย์เก่าโรงเรียนวิชชานารีรุ่น 2505 มาเยี่ยมเยือน พร้อมกับมอบเงินสนับสนุนโรงเรียน (อ่าน 141) 06 พ.ย. 60
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนประจำปี 2560 (อ่าน 142) 31 ต.ค. 60
อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้และเทคนิคการสอนตามแนวคิด Brain - Based Learning (อ่าน 112) 30 ต.ค. 60
ร่วมวางพวงมาลา ถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช (อ่าน 116) 25 ต.ค. 60
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 (อ่าน 122) 25 ต.ค. 60