ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพข่าว - ประชาสัมพันธ์
ตรวจประเมินผลการดำเนินงานสถานรับเลี้ยงเด็กวิชชานารีเนอสเซอรี่ (อ่าน 120) 23 ส.ค. 60
เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์โรงเรียนวิชชานารี (อ่าน 125) 21 ส.ค. 60
ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าฯ ได้รับรางวัลแม่ดีเด่น เทศบาลนครลำปาง ประจำปี 2560 (อ่าน 123) 21 ส.ค. 60
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมงานและวิชาการ (อ่าน 125) 07 ส.ค. 60
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการวัดประเมินผลแนวใหม่ (อ่าน 130) 03 ส.ค. 60
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมาติดตามการดำเนินงานด้านวิชาการ (อ่าน 149) 03 ส.ค. 60
ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยกับมารดาของเด็กชายนิติพัฒน์ เครืออินตา (อ่าน 137) 01 ส.ค. 60
เยี่ยมเยียน (อ่าน 129) 31 ก.ค. 60
ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย ระดับจังหวัดลำปาง (อ่าน 118) 31 ก.ค. 60
ประชุมวางแผนงานประกันคุณภาพภายในระดับปฐมวัย (อ่าน 117) 31 ก.ค. 60
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายวิชาชีพครู “ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ" (อ่าน 126) 17 ก.ค. 60
นมัสการพระเจ้าครบรอบ 132 ปี โรงพยาบาลแวนแซนต์วูร์ด (อ่าน 173) 17 ก.ค. 60
ร่วมประชุมสภากาแฟ (อ่าน 112) 13 ก.ค. 60
ร่วมไว้อาลัย คุณสิรินุช ชัยนิลพันธุ์ (อ่าน 199) 13 ก.ค. 60
ผู้ปกครองรับเงินตามโครงการเรียนฟรี 15 ปีฯ (อ่าน 137) 07 ก.ค. 60
ตรวจติดตามประเมินผลโรงเรียนเอกชนในระบบ (อ่าน 128) 05 ก.ค. 60
ร่วมพิธีมอบอาคาร “สิริพระคุณ” (อ่าน 135) 04 ก.ค. 60
ค่าธรรมเนียมการศึกษาโรงเรียนวิชชานารี ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 475) 03 ก.ค. 60
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูงานประกันคุณภาพภายใน (อ่าน 136) 28 มิ.ย. 60
การอบรมการให้คำปรึกษาวัยรุ่นเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ (อ่าน 127) 22 มิ.ย. 60
ขอขอบพระคุณ คุณสันติ อาสนะนันทน์ (อ่าน 135) 14 มิ.ย. 60
อบรมเชิงปฏิบัติการ การเรียนรู้เทคนิคการสอนตามหลัก BBL (อ่าน 147) 12 มิ.ย. 60
ร่วมงานสภากาแฟของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (อ่าน 126) 07 มิ.ย. 60
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูเพาะพันธุ์ปัญญา ปี 5 (อ่าน 142) 07 มิ.ย. 60
โรงเรียนเครือข่ายสุขภาวะเพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชน จังหวัดลำปาง (อ่าน 118) 07 มิ.ย. 60
ร่วมประชุมโรงเรียนร่วมพัฒนา กลุ่มที่ 3 (อ่าน 123) 05 มิ.ย. 60
ร่วมเวทีข่วงกำกึ๊ด “30 พฤษภา ชี้ชะตาแม่น้ำวัง (อ่าน 154) 01 มิ.ย. 60
เยี่ยมเยียน (อ่าน 123) 29 พ.ค. 60
ขอบคุณครอบครัวผู้ปกครองนิโลบล แหลมคม (อ่าน 155) 24 พ.ค. 60
อบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลสอบระดับชาติ (NT,O-NET) (อ่าน 140) 24 พ.ค. 60
อบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ Active Learning (อ่าน 127) 24 พ.ค. 60
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 154) 24 พ.ค. 60
รดน้ำ ขอพรครูอวุโสและผู้มีอุปการะคุณ (อ่าน 122) 24 พ.ค. 60
รดน้ำ ขอพร ครูอาวุโส และผู้มีอุปการะคุณ (อ่าน 178) 06 เม.ย. 60
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 409) 30 มี.ค. 60
อบรมโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัยตามรูปแบบวัฏจักรวิจัย (อ่าน 200) 13 มี.ค. 60
เปิดรับสมัครเรียน Day Camp (อ่าน 211) 10 มี.ค. 60
ศึกษาดูงานโรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา จ.เชียงราย (อ่าน 272) 07 ก.พ. 60
อบรมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะภาษาไทย (อ่าน 222) 06 ก.พ. 60
ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันทหารผ่านศึก (อ่าน 191) 03 ก.พ. 60