ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพข่าว - ประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยกับนายกิตอานันท์ เกตุวงค์ นักเรียนชั้น ม. 4 (อ่าน 148) 05 ม.ค. 61
งาน Cristmas Night 2017 (อ่าน 132) 05 ม.ค. 61
วันคริสต์มาสครู-บุคลากร ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 140) 04 ม.ค. 61
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดนิทรรศการ โรงเรียนเครือข่ายสุขภาวะฯจังหวัดลำปาง (อ่าน 117) 04 ม.ค. 61
พิธีวางศิลารากสนามเด็กเล่น BBL โรงเรียนวิชชานารี (อ่าน 107) 04 ม.ค. 61
คณะศิษย์เก่าวิชชานารี รุ่น 2509 มอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนโรงเรียน (อ่าน 164) 12 ธ.ค. 60
ร่วมนมัสการในโอกาสที่โรงเรียนสืบนทีธรรมครบรอบ70ปี (อ่าน 182) 20 พ.ย. 60
อบรมการจัดหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดประสบการณ์แบบมอนเตสซอรี่ (อ่าน 306) 13 พ.ย. 60
ขอเชิญร่วมงาน Christmas Night 2017 (อ่าน 212) 09 พ.ย. 60
ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยกับคุณตาของนายนครินทร์ ใจชื่น (อ่าน 203) 07 พ.ย. 60
ศิษย์เก่าโรงเรียนวิชชานารีรุ่น 2505 มาเยี่ยมเยือน พร้อมกับมอบเงินสนับสนุนโรงเรียน (อ่าน 193) 06 พ.ย. 60
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนประจำปี 2560 (อ่าน 189) 31 ต.ค. 60
อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้และเทคนิคการสอนตามแนวคิด Brain - Based Learning (อ่าน 169) 30 ต.ค. 60
ร่วมวางพวงมาลา ถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช (อ่าน 157) 25 ต.ค. 60
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 (อ่าน 167) 25 ต.ค. 60
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนแบบคริสเตียนมอนเตสซอรี่และการผลิตสื่อระดับปฐมวัย (อ่าน 168) 24 ต.ค. 60
ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยกับมารดาของเด็กชายกิตติศักดิ์ สุวรรณสม (อ่าน 173) 11 ต.ค. 60
ขอแสดงความยินดี ดร.สุรภี วงค์ไพบูลย์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ (อ่าน 206) 06 ต.ค. 60
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 (อ่าน 196) 28 ก.ย. 60
ประชุมปรึกษาโครงการพัฒนาโรงเรียนวิชชานารี (อ่าน 222) 13 ก.ย. 60
ศึกษาดูงานโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ และโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (อ่าน 211) 04 ก.ย. 60
เจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ เครือข่ายสถานศึกษาเอกชน จ.ลำปาง ระดับปฐมวัย (อ่าน 212) 28 ส.ค. 60
ประชุมเชิงปฏิบัติการ “วิพากษ์แผนพัฒนา 5 ปี วิชชานารี” (อ่าน 186) 28 ส.ค. 60
แสดงความยินดี“แม่ดีเด่น เทศบาลนครลำปาง” (อ่าน 188) 28 ส.ค. 60
ตรวจประเมินผลการดำเนินงานสถานรับเลี้ยงเด็กวิชชานารีเนอสเซอรี่ (อ่าน 197) 23 ส.ค. 60
เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์โรงเรียนวิชชานารี (อ่าน 197) 21 ส.ค. 60
ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าฯ ได้รับรางวัลแม่ดีเด่น เทศบาลนครลำปาง ประจำปี 2560 (อ่าน 201) 21 ส.ค. 60
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมงานและวิชาการ (อ่าน 211) 07 ส.ค. 60
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการวัดประเมินผลแนวใหม่ (อ่าน 214) 03 ส.ค. 60
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมาติดตามการดำเนินงานด้านวิชาการ (อ่าน 220) 03 ส.ค. 60
ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยกับมารดาของเด็กชายนิติพัฒน์ เครืออินตา (อ่าน 206) 01 ส.ค. 60
เยี่ยมเยียน (อ่าน 197) 31 ก.ค. 60
ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย ระดับจังหวัดลำปาง (อ่าน 190) 31 ก.ค. 60
ประชุมวางแผนงานประกันคุณภาพภายในระดับปฐมวัย (อ่าน 186) 31 ก.ค. 60
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายวิชาชีพครู “ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ" (อ่าน 201) 17 ก.ค. 60
นมัสการพระเจ้าครบรอบ 132 ปี โรงพยาบาลแวนแซนต์วูร์ด (อ่าน 261) 17 ก.ค. 60
ร่วมประชุมสภากาแฟ (อ่าน 184) 13 ก.ค. 60
ร่วมไว้อาลัย คุณสิรินุช ชัยนิลพันธุ์ (อ่าน 276) 13 ก.ค. 60
ผู้ปกครองรับเงินตามโครงการเรียนฟรี 15 ปีฯ (อ่าน 216) 07 ก.ค. 60
ตรวจติดตามประเมินผลโรงเรียนเอกชนในระบบ (อ่าน 203) 05 ก.ค. 60