ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพข่าว - ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศน์แม่น้ำวัง (อ่าน 333) 14 ก.ค. 59
โครงการอบรมสัมมนาเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ (อ่าน 353) 05 ก.ค. 59
6 สัปดาห์ประชามติ (อ่าน 1868) 05 ก.ค. 59
ประชุมชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวิชชานารี (อ่าน 321) 27 มิ.ย. 59
ประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนในระบบ (อ่าน 299) 27 มิ.ย. 59
อดีตผู้บริหาร และศิษย์เก่ามาเยี่ยมเยียนโรงเรียน (อ่าน 418) 10 มิ.ย. 59
ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยกับผู้ปกครองนักเรียน (อ่าน 421) 30 พ.ค. 59
รดน้ำ ขอพร ครูอาวุโส และผู้มีอุปการะคุณ (อ่าน 411) 04 พ.ค. 59
ขอเชิญศิษย์เก่า รดน้ำ ขอพร ครูอวุโส และผู้มีอุปการะคุณ (อ่าน 344) 18 เม.ย. 59
ร่วมไว้อาลัยผู้ปกครองนักเรียน (อ่าน 409) 07 เม.ย. 59
ประชุมชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวิชชานารี (อ่าน 443) 01 เม.ย. 59
ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยชีวิต จ.เชียงใหม่ (อ่าน 440) 18 มี.ค. 59
อบรมภาษาอังกฤษ หัวข้อ “English for everyday life 2” (อ่าน 441) 17 มี.ค. 59
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการสภาฯ (อ่าน 386) 17 มี.ค. 59
อบรมนวัตกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการคิด (อ่าน 391) 17 มี.ค. 59
งานวันนักข่าว จังหวัดลำปาง (อ่าน 396) 10 มี.ค. 59
ร่วมพิธีเปิดและฟังบรรยายการสอนคณิตศาสตร์ในทศวรรษใหม่ (อ่าน 355) 07 มี.ค. 59
CVT เยี่ยมโรงเรียน (อ่าน 379) 07 มี.ค. 59
เรียนท่านผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวิชชานารี (อ่าน 263) 03 มี.ค. 59
หัวหน้าสนามสอบ O-NET (อ่าน 306) 02 มี.ค. 59
แสดงความยินดีกับคณะครูโรงเรียนวิชชานารี (อ่าน 416) 25 ก.พ. 59
ประชุมโครงการ หนึ่งสถานพินิจฯห้าสถานศึกษาและเครือข่ายชุมชน (อ่าน 298) 25 ก.พ. 59
ร่วมพิธีต่อสัญญาศูนย์สอบโรงเรียนอัสสัมชัญ ลำปาง (อ่าน 422) 24 ก.พ. 59
อบรมหัวข้อ มาตราฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (อ่าน 361) 16 ก.พ. 59
อบรม ABE ลำปาง สร้างการเรียนรู้ ครั้งที่ 5 (อ่าน 354) 12 ก.พ. 59
ร่วมพิธีวางพวงมาลา พิธีเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึก (อ่าน 331) 03 ก.พ. 59
ร่วมไว้อาลัยคุณพ่อของคุณครูธัญภา เทพมหานิล (อ่าน 380) 01 ก.พ. 59
อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารสำหรับครูสถานศึกษาเอกชนจังหวัดลำปาง (อ่าน 317) 28 ม.ค. 59
รีทรีตผู้บริหารโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 322) 26 ม.ค. 59
สช.ประเมินนโยบาย ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 283) 26 ม.ค. 59
วิชชานารีเนอสเซอรี่ ได้รับการยกย่องเป็น สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ระดับดีเยี่ยม อันดับที่ 1 (อ่าน 571) 19 ม.ค. 59
งานวันครูครั้งที่ 60 พ.ศ.2559 (อ่าน 327) 18 ม.ค. 59
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่จะเข้ารับรางวัลหนึ่งแสนครูดี (อ่าน 323) 14 ม.ค. 59
อบรมหัวข้อ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (อ่าน 315) 12 ม.ค. 59
งานสายสัมพันธ์ 127 ปี วิชชานารีรวมใจ (อ่าน 411) 12 ม.ค. 59
ร่วมไว้อาลัยผู้ปกครองนักเรียน (อ่าน 374) 23 ธ.ค. 58
วันคริสตมาสครู-บุคลากร ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 417) 21 ธ.ค. 58
ศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอน IEP (อ่าน 532) 21 ธ.ค. 58
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.6 (อ่าน 389) 18 ธ.ค. 58
ประชุมบริหารและภาคี 4 ฝ่าย (อ่าน 369) 14 ธ.ค. 58