ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพข่าว - ประชาสัมพันธ์
ประชุมสมัชชาครั้งที่ 34/2559 (อ่าน 267) 31 ต.ค. 59
ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล (อ่าน 258) 31 ต.ค. 59
อบรม STEM (อ่าน 233) 31 ต.ค. 59
ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช (อ่าน 217) 31 ต.ค. 59
ประชุมเสวนากลุ่ม เรื่อง ความต้องการ ความคาดหวังต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนวิชชานารี (อ่าน 305) 10 ต.ค. 59
บันทึกสัญญาโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา (อ่าน 370) 26 ก.ย. 59
บันทึกความร่วมมือ การเสริมสร้างเครือข่ายโรงเรียนสุขภาวะ (อ่าน 374) 26 ก.ย. 59
ประชุมกรรมการอำนวยการสภาคริสตจักรฯ (อ่าน 388) 26 ก.ย. 59
ประชุมเรื่อง พัฒนาภาษาอังกฤษ (อ่าน 283) 26 ก.ย. 59
ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยกับมารดาของผู้จัดการสุวารี เกี๋ยงคำ (อ่าน 441) 23 ก.ย. 59
โครงการอบรมสัมมนาเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ ครั้งที่ 3 (อ่าน 320) 16 ก.ย. 59
ศึกษาดูงาน การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (อ่าน 343) 09 ก.ย. 59
ศึกษาดูงาน ห้องเรียน Gijted Computer (อ่าน 351) 09 ก.ย. 59
คณะกรรมการพันธกิจการศึกษาเยี่ยมโรงเรียนวิชชานารี (อ่าน 335) 05 ก.ย. 59
อบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 362) 02 ก.ย. 59
คุณศรีวรรณ สิริวิสาล มอบผ้าฉลุลาย ขาว - แดง ให้กับทางโรงเรียนวิชชานารี (อ่าน 376) 26 ส.ค. 59
ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยกับบิดาของผู้จัดการสุวารี เกี๋ยงคำ (อ่าน 415) 22 ส.ค. 59
ร่วมนมัสการมอบถวายอาคารนมัสการ โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี (อ่าน 408) 22 ส.ค. 59
CVTโรงเรียนวิชชานารี เข้าร่วมรีทรีตกับหน่วยงานต่างๆของสภาคริสตจักรฯ (อ่าน 360) 18 ส.ค. 59
พิธีลงนามโครงการโรงเรียนสุขภาวะเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง (อ่าน 334) 18 ส.ค. 59
ร่วมลงนามถวายพระพร (อ่าน 321) 16 ส.ค. 59
ผู้อำนวยการร่วมเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ (อ่าน 378) 04 ส.ค. 59
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 (อ่าน 451) 01 ส.ค. 59
ร่วมไว้อาลัยอาจารย์สุทัศน์ จงวัฒนา (อ่าน 302) 01 ส.ค. 59
กิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศน์แม่น้ำวัง (อ่าน 405) 14 ก.ค. 59
โครงการอบรมสัมมนาเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ (อ่าน 425) 05 ก.ค. 59
6 สัปดาห์ประชามติ (อ่าน 1942) 05 ก.ค. 59
ประชุมชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวิชชานารี (อ่าน 390) 27 มิ.ย. 59
ประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนในระบบ (อ่าน 369) 27 มิ.ย. 59
อดีตผู้บริหาร และศิษย์เก่ามาเยี่ยมเยียนโรงเรียน (อ่าน 491) 10 มิ.ย. 59
ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยกับผู้ปกครองนักเรียน (อ่าน 498) 30 พ.ค. 59
รดน้ำ ขอพร ครูอาวุโส และผู้มีอุปการะคุณ (อ่าน 473) 04 พ.ค. 59
ขอเชิญศิษย์เก่า รดน้ำ ขอพร ครูอวุโส และผู้มีอุปการะคุณ (อ่าน 401) 18 เม.ย. 59
ร่วมไว้อาลัยผู้ปกครองนักเรียน (อ่าน 481) 07 เม.ย. 59
ประชุมชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวิชชานารี (อ่าน 512) 01 เม.ย. 59
ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยชีวิต จ.เชียงใหม่ (อ่าน 511) 18 มี.ค. 59
อบรมภาษาอังกฤษ หัวข้อ “English for everyday life 2” (อ่าน 513) 17 มี.ค. 59
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการสภาฯ (อ่าน 465) 17 มี.ค. 59
อบรมนวัตกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการคิด (อ่าน 459) 17 มี.ค. 59
งานวันนักข่าว จังหวัดลำปาง (อ่าน 470) 10 มี.ค. 59