ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพข่าว - ประชาสัมพันธ์
ร่วมพิธีมอบอาคาร “สิริพระคุณ” (อ่าน 215) 04 ก.ค. 60
ค่าธรรมเนียมการศึกษาโรงเรียนวิชชานารี ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 543) 03 ก.ค. 60
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูงานประกันคุณภาพภายใน (อ่าน 227) 28 มิ.ย. 60
การอบรมการให้คำปรึกษาวัยรุ่นเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ (อ่าน 195) 22 มิ.ย. 60
ขอขอบพระคุณ คุณสันติ อาสนะนันทน์ (อ่าน 207) 14 มิ.ย. 60
อบรมเชิงปฏิบัติการ การเรียนรู้เทคนิคการสอนตามหลัก BBL (อ่าน 223) 12 มิ.ย. 60
ร่วมงานสภากาแฟของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (อ่าน 189) 07 มิ.ย. 60
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูเพาะพันธุ์ปัญญา ปี 5 (อ่าน 205) 07 มิ.ย. 60
โรงเรียนเครือข่ายสุขภาวะเพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชน จังหวัดลำปาง (อ่าน 187) 07 มิ.ย. 60
ร่วมประชุมโรงเรียนร่วมพัฒนา กลุ่มที่ 3 (อ่าน 193) 05 มิ.ย. 60
ร่วมเวทีข่วงกำกึ๊ด “30 พฤษภา ชี้ชะตาแม่น้ำวัง (อ่าน 227) 01 มิ.ย. 60
เยี่ยมเยียน (อ่าน 189) 29 พ.ค. 60
ขอบคุณครอบครัวผู้ปกครองนิโลบล แหลมคม (อ่าน 227) 24 พ.ค. 60
อบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลสอบระดับชาติ (NT,O-NET) (อ่าน 211) 24 พ.ค. 60
อบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ Active Learning (อ่าน 203) 24 พ.ค. 60
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 226) 24 พ.ค. 60
รดน้ำ ขอพรครูอวุโสและผู้มีอุปการะคุณ (อ่าน 184) 24 พ.ค. 60
รดน้ำ ขอพร ครูอาวุโส และผู้มีอุปการะคุณ (อ่าน 242) 06 เม.ย. 60
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 481) 30 มี.ค. 60
อบรมโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัยตามรูปแบบวัฏจักรวิจัย (อ่าน 267) 13 มี.ค. 60
เปิดรับสมัครเรียน Day Camp (อ่าน 273) 10 มี.ค. 60
ศึกษาดูงานโรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา จ.เชียงราย (อ่าน 359) 07 ก.พ. 60
อบรมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะภาษาไทย (อ่าน 287) 06 ก.พ. 60
ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันทหารผ่านศึก (อ่าน 255) 03 ก.พ. 60
ศึกษาดูงานโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา (อ่าน 331) 03 ก.พ. 60
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นอนุบาล 3 (อ่าน 281) 30 ม.ค. 60
งานวันครู ครั้งที่ 61 (อ่าน 328) 18 ม.ค. 60
คณะครู ป.4-6 ประชาสัมพันธ์โรงเรียนวิชชานารี (อ่าน 305) 09 ม.ค. 60
กิจกรรมวันคริสตมาสครู-บุคลากร ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 269) 05 ม.ค. 60
อวยพร และมอบของขวัญ เนื่องในโอกาสวันคริสตมาส และวันขึ้นปีใหม่ (อ่าน 345) 05 ม.ค. 60
อบรมการใช้โปรแกรมระบบบริหารงานโรงเรียน (อ่าน 288) 20 ธ.ค. 59
ประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนภาคเหนือ (อ่าน 436) 19 ธ.ค. 59
ประชุมคณะกรรมการธรรมกิจ คริสตจักรภาคที่ 3 (อ่าน 278) 07 ธ.ค. 59
ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยกับบิดาของ ผอ.วีณา หาญใจ (อ่าน 274) 07 ธ.ค. 59
อบรมการออกแบบการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้กลับด้าน (อ่าน 264) 07 ธ.ค. 59
นมัสการพระเจ้าเนื่องในการเสด็จสวรรคต (อ่าน 322) 21 พ.ย. 59
CVT เยี่ยม โรงเรียนวิชชานารี (อ่าน 292) 21 พ.ย. 59
วันบิดาแห่งฝนหลวง (อ่าน 280) 14 พ.ย. 59
ประชุมกรรมการบริหารโรงเรียนและประชุมภาคี 4 ฝ่าย (อ่าน 270) 14 พ.ย. 59
ประชุมเครือข่ายสมัชชาการศึกษาลำปาง (อ่าน 266) 14 พ.ย. 59