ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพข่าว - ประชาสัมพันธ์
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นอนุบาล 3 (อ่าน 208) 30 ม.ค. 60
งานวันครู ครั้งที่ 61 (อ่าน 254) 18 ม.ค. 60
คณะครู ป.4-6 ประชาสัมพันธ์โรงเรียนวิชชานารี (อ่าน 233) 09 ม.ค. 60
กิจกรรมวันคริสตมาสครู-บุคลากร ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 210) 05 ม.ค. 60
อวยพร และมอบของขวัญ เนื่องในโอกาสวันคริสตมาส และวันขึ้นปีใหม่ (อ่าน 265) 05 ม.ค. 60
อบรมการใช้โปรแกรมระบบบริหารงานโรงเรียน (อ่าน 221) 20 ธ.ค. 59
ประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนภาคเหนือ (อ่าน 366) 19 ธ.ค. 59
ประชุมคณะกรรมการธรรมกิจ คริสตจักรภาคที่ 3 (อ่าน 214) 07 ธ.ค. 59
ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยกับบิดาของ ผอ.วีณา หาญใจ (อ่าน 209) 07 ธ.ค. 59
อบรมการออกแบบการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้กลับด้าน (อ่าน 202) 07 ธ.ค. 59
นมัสการพระเจ้าเนื่องในการเสด็จสวรรคต (อ่าน 251) 21 พ.ย. 59
CVT เยี่ยม โรงเรียนวิชชานารี (อ่าน 220) 21 พ.ย. 59
วันบิดาแห่งฝนหลวง (อ่าน 221) 14 พ.ย. 59
ประชุมกรรมการบริหารโรงเรียนและประชุมภาคี 4 ฝ่าย (อ่าน 204) 14 พ.ย. 59
ประชุมเครือข่ายสมัชชาการศึกษาลำปาง (อ่าน 207) 14 พ.ย. 59
ประชุมสมัชชาครั้งที่ 34/2559 (อ่าน 206) 31 ต.ค. 59
ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล (อ่าน 198) 31 ต.ค. 59
อบรม STEM (อ่าน 176) 31 ต.ค. 59
ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช (อ่าน 162) 31 ต.ค. 59
ประชุมเสวนากลุ่ม เรื่อง ความต้องการ ความคาดหวังต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนวิชชานารี (อ่าน 246) 10 ต.ค. 59
บันทึกสัญญาโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา (อ่าน 291) 26 ก.ย. 59
บันทึกความร่วมมือ การเสริมสร้างเครือข่ายโรงเรียนสุขภาวะ (อ่าน 303) 26 ก.ย. 59
ประชุมกรรมการอำนวยการสภาคริสตจักรฯ (อ่าน 301) 26 ก.ย. 59
ประชุมเรื่อง พัฒนาภาษาอังกฤษ (อ่าน 221) 26 ก.ย. 59
ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยกับมารดาของผู้จัดการสุวารี เกี๋ยงคำ (อ่าน 368) 23 ก.ย. 59
โครงการอบรมสัมมนาเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ ครั้งที่ 3 (อ่าน 250) 16 ก.ย. 59
ศึกษาดูงาน การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (อ่าน 269) 09 ก.ย. 59
ศึกษาดูงาน ห้องเรียน Gijted Computer (อ่าน 289) 09 ก.ย. 59
คณะกรรมการพันธกิจการศึกษาเยี่ยมโรงเรียนวิชชานารี (อ่าน 264) 05 ก.ย. 59
อบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 283) 02 ก.ย. 59
คุณศรีวรรณ สิริวิสาล มอบผ้าฉลุลาย ขาว - แดง ให้กับทางโรงเรียนวิชชานารี (อ่าน 299) 26 ส.ค. 59
ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยกับบิดาของผู้จัดการสุวารี เกี๋ยงคำ (อ่าน 332) 22 ส.ค. 59
ร่วมนมัสการมอบถวายอาคารนมัสการ โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี (อ่าน 326) 22 ส.ค. 59
CVTโรงเรียนวิชชานารี เข้าร่วมรีทรีตกับหน่วยงานต่างๆของสภาคริสตจักรฯ (อ่าน 295) 18 ส.ค. 59
พิธีลงนามโครงการโรงเรียนสุขภาวะเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง (อ่าน 268) 18 ส.ค. 59
ร่วมลงนามถวายพระพร (อ่าน 244) 16 ส.ค. 59
ผู้อำนวยการร่วมเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ (อ่าน 302) 04 ส.ค. 59
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 (อ่าน 380) 01 ส.ค. 59
ร่วมไว้อาลัยอาจารย์สุทัศน์ จงวัฒนา (อ่าน 230) 01 ส.ค. 59
กิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศน์แม่น้ำวัง (อ่าน 333) 14 ก.ค. 59